PRIVACYBELEID

Laatst gewijzigd: 3 mei 2021 

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt TradingHighway.com niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen. Dit omvat browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van TradingHighway.com bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Van tijd tot tijd kan TradingHighway.com de niet-persoonlijk identificeerbare informatie op globale wijze vrijgeven. Voorbeelden hiervan zijn het publiceren van een rapport over trends in het gebruik van de Website of het onthullen van kijkstatistieken over streaming video’s. 

TradingHighway.com verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (“IP”) adressen. TradingHighway.com gebruikt dergelijke informatie niet om haar bezoekers te identificeren. TradingHighway.com geeft ook geen potentieel persoonlijk identificeerbare informatie vrij, behalve onder dezelfde omstandigheden waarin het persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en openbaart, zoals hieronder beschreven.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Sommige bezoekers van de website kiezen ervoor om met de website te communiceren op een manier waarbij TradingHighway.com persoonlijke informatie moet verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat TradingHighway.com verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. Zo vragen we bezoekers die onze forums gebruiken om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. In elk geval verzamelt TradingHighway.com dergelijke informatie alleen als dat nodig of passend is voor het doel van de interactie van de bezoeker met de website. Aangezien het verstrekken van persoonlijke informatie door de bezoekers altijd vrijwillig dient te zijn, mag een bezoeker altijd weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken. Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat er aspecten van de Website kunnen zijn die niet of niet op de beoogde manier werken zonder persoonlijke informatie.

GEBRUIK EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

TradingHighway.com onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijke informatie alleen aan haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties die (a) die informatie nodig hebben om deze namens TradingHighway.com te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de Website , en (b) die ermee hebben ingestemd om het niet aan anderen bekend te maken, behalve indien nodig om de informatie te verwerken en/of een dienst te verlenen namens TradingHighway.com. Sommige van deze werknemers, contractanten en gelieerde organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door de Website te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.

TradingHighway.com verhuurt of verkoopt uw ​​potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijke informatie niet. Anders dan haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, maakt TradingHighway.com potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijke informatie alleen bekend wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer TradingHighway.com te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van TradingHighway.com, derden of het grote publiek te beschermen.

COMMUNICATIE VAN TRADEHIGHWAY.COM

Door de website te bezoeken, stemt u ermee in dat TradingHighway.com u af en toe berichten kan sturen, hetzij via US Mail en/of e-mail, om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback, om u waardevolle marketinginformatie te verstrekken of om u op een andere manier op de hoogte te houden van de Website en haar diensten. We gebruiken onze blog voornamelijk om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dit soort communicatie tot een minimum te beperken. U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van dit soort communicatie en hoeft ons alleen op de hoogte te stellen van uw verzoek om dergelijke communicatie niet langer te ontvangen. Dit kan door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken of, als de communicatie via US Mail wordt verzonden, door TradingHighway.com te e-mailen via de contactpagina, TradingHighway.com te bellen op 248-591-4351, of een schriftelijk verzoek aan TradingHighway.com op 409 S Washington Ave, Royal Oak, MI 48067. Met betrekking tot andere verzoeken, die kunt u ons sturen (bijvoorbeeld via een ondersteuningsmail of via een van onze feedbackmechanismen), wij behouden ons het recht voor om deze te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. TradingHighway.com levert de inspanningen die u redelijkerwijs mag verwachten om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijke informatie.

COOKIES

Een cookie en vergelijkbare technologie zoals een webbeacon (gezamenlijk “cookies”) is een hoeveelheid data die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker telkens wanneer de bezoeker terugkeert, aan de website verstrekt. De website maakt gebruik van cookies om TradingHighway.com te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de website en hun voorkeuren voor toegang tot de website. De cookies van TradingHighway.com zijn zowel Sessie cookies (alleen gebruikt tijdens uw huidige sessie) als Persistente cookies (blijven bij u na de huidige sessie). Gebruikers van de website kunnen ook zowel sessie- als permanente cookies van derden ervaren, zoals beschreven in de onderstaande referentietabel. Bezoekers van de Website die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, kunnen zich afmelden door ofwel hun internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de Website gebruiken, ofwel, in het geval van cookies van derden, door zich rechtstreeks af te melden bij de websites van derde partij, door de websites in de onderstaande referentietabel te bezoeken en de juiste wijzigingen aan te brengen in de gebruikersvoorkeursinstelling. Voor alle duidelijkheid: de meeste cookie-achtige technologieën, zoals webbeacons, zijn afhankelijk van cookies om goed te functioneren, dus in veel gevallen zal het weigeren van cookies via een gebruikersvoorkeursinstelling van een externe website hun werking belemmeren. Gebruikers moeten erop worden gewezen dat door zich af te melden voor het ontvangen van cookies, bepaalde functies van de website mogelijk niet correct werken. Voor instructies over het afmelden voor cookies, klik op de help-optie in uw webbrowser. Gebruikers moeten er verder op worden gewezen dat gebruikers door naleving van het beleid voor geïnformeerde toestemming van TradingHighway.com uitdrukkelijk hun geïnformeerde toestemming hebben verleend voor het gebruik van alle cookies, inclusief maar niet beperkt tot permanente cookies van de eerste partij en sessie- en permanente cookies van derden. In het kader van het beleid inzake geïnformeerde toestemming mag de duur van de geïnformeerde toestemming van een gebruiker voor het gebruik van alle cookies niet langer zijn dan een jaar. Na het verstrijken van de periode van één jaar vanaf de datum waarop de gebruiker geïnformeerde toestemming heeft verleend, moet de gebruiker opnieuw ofwel TradingHighway.com hun geïnformeerde toestemming verlenen voor het gebruik van cookies of zich afmelden op een manier zoals hierboven uiteengezet.

ONTHEFFING VAN GENFORMEERDE TOESTEMMING VOOR COOKIES

“Door deze website te bezoeken en te scrollen, gaat u akkoord met ons cookiebeleid en dat we cookies mogen gebruiken voor de best mogelijke gebruikerservaring.” 

INFORMATIE OVER COOKIES EN HERKOMSTBRON

Soorten cookies

Wie beheert deze cookies

Cookies voor gebruikerservaring: deze cookies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op onze hele website en bieden u de beste gebruikerservaring.

TradingHighway.com, ForexBrokers.com, StockTrader.com, InvestingTeacher.com, FuturesBrokers.com, investor.com, BettingBuck.com

Analytics-cookies: deze cookies verzamelen gegevens die worden gebruikt om te helpen analyseren hoe onze websites worden gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn.

Google, DoubleClick, CrazyEgg, AdWords, BingAds, MOZ, SEMRUsh, Google DFP, Double Verify, MaxMind, Quantcast, Direct Advertising Partnerships

Advertentiecookies: Deze cookies stellen ons in staat om u op basis van uw interesses relevante reclameboodschappen te tonen.

Facebook, Twitter, Adobe, Integral Ad Science, MOAT, White Ops, Adometry, Commission Junction, Fort Knox, Google DFP, Adwords, Bing Ads, Impact Radius, Flex Offers, Post Affiliate Pro, Finance Ads, Direct Advertising Partnerships

VOLG-Mij-NIET VERZOEKEN EN SIGNALEN 

VOLG-MIJ-NIET verzoeken en signalen zijn instellingen in sommige webbrowsers die websites waarschuwen dat de bezoeker niet gevolgd wil worden. Naleving van deze verzoeken en signalen is optioneel en veel websites volgen deze verzoeken en signalen niet op. Samen met vele andere websites houdt de Website geen rekening met verzoeken of signalen die niet worden gevolgd. Echter, zoals hierboven uitgelegd, als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, honoreren we die verzoeken.

WEBSITES VAN DERDEN 

De Website bevat links naar andere websites, apps, diensten en producten (gezamenlijk “Andere Websites”). TradingHighway.com en de website hebben geen controle over en beoordelen of onderschrijven deze andere websites niet. TradingHighway.com en de website beoordelen, onderschrijven of stemmen niet noodzakelijkerwijs in met het privacybeleid en de kennisgevingen die door deze andere websites worden gebruikt. Voordat u persoonlijke informatie deelt met deze andere websites, dient u hun respectieve privacyverklaringen, praktijken en andere beschikbare informatie over hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan, door te nemen.

INDIVIDUELE RECHTEN

Bepaalde rechtsgebieden bieden hun burgers en ingezetenen specifieke rechten en beschermingen met betrekking tot persoonlijke informatie. Enkele voorbeelden van deze rechtsgebieden zijn (a) de Europese Unie (“EU”) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), (b) Canada onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”), en ( c) Californië onder de California Consumers Privacy Act (“CCPA”) en de California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA”). Elk van deze rechtsgebieden biedt verschillende rechten en beschermingen. Hieronder staan ​​voorbeelden uit de AVG en CCPA:

  • Om te weten waar we persoonlijke informatie over u verkrijgen.
  • Om te weten welke persoonlijke informatie we over u verwerken.
  • Voor het aanvragen van inzage of het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens.
  • Om onjuiste persoonlijke informatie over u te laten corrigeren.
  • Om, in sommige gevallen, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Door dit recht uit te oefenen, kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde websitegerelateerde activiteiten.
  • Om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonlijke gegevens en om beperkte verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Door dit recht uit te oefenen, kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde websitegerelateerde activiteiten.
  • Om uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen en de gegevens te laten overdragen aan een andere partij die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
  • Om dezelfde producten en diensten te ontvangen tegen dezelfde kosten (indien van toepassing), voor zover mogelijk, ongeacht of u uw rechten uitoefent.
  • Om te weten wanneer geautomatiseerde beslissingen over u worden genomen en om u af te melden voor geautomatiseerde besluitvorming. Momenteel voert de Website geen geautomatiseerde besluitvorming uit over personen die persoonlijke informatie gebruiken.

HOELANG WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u de door u gevraagde producten en diensten te leveren. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze wettelijke rechten en verplichtingen af ​​te dwingen. Deze bewaarperiode kan zich uitstrekken tot voorbij het punt waarop u uw account sluit wanneer TradingHighway.com een ​​legitieme basis of wettelijke verplichting heeft om dit te doen. Bovendien kunt u TradingHighway.com verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen zoals hierboven beschreven.

OUDERLIJKE TOESTEMMING VOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

De AVG vereist toestemming van de ouders voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar (Belangrijke opmerking: de leeftijd van toestemming kan door EU-lidstaten worden verlaagd tot 13 jaar). De Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) biedt vergelijkbare bescherming aan inwoners en burgers van de Verenigde Staten. Noch TradingHighway.com, noch de Website verkopen of zijn van plan om persoonlijke informatie te verkrijgen of te ontvangen voor personen onder de 16 jaar. U dient TradingHighway.com op de hoogte te stellen als u jonger bent dan 16 jaar, zodat de juiste ouderlijke toestemming kan worden verkregen. verkregen.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 

TradingHighway.com kan zijn privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. TradingHighway.com moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. U kunt bepalen of er een wijziging heeft plaatsgevonden, omdat de datum hierboven de datum aangeeft waarop het privacybeleid van kracht is geworden. Als u de website blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u een dergelijke wijziging accepteert, behalve en voor zover de toepasselijke wetgeving een bevestigende aanvaarding van het privacybeleid vereist. 

Bedankt voor uw bezoek aan TradingHighway.com. De Website en de hierin aangeboden diensten worden uitsluitend beheert volgens deze Gebruiksvoorwaarden. Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt, aangezien uw toegang tot en het gebruik van de website uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden inhoudt. Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU), of een werknemer of klant van een EU-ingezetene, kunnen aanvullende voorwaarden, waaronder privacyrechten, op u van toepassing zijn. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. TradingHighway.com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de wijziging. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de Website gebruikt na het plaatsen van wijzigingen, bent u aan dergelijke wijzigingen gebonden. Ons doel is om onze bezoekers een volledig transparante gebruikerservaring te bieden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en brancherichtlijnen en -regelgeving. Dus als er iets is dat u hieronder of in ons privacybeleid of algemene informatie niet vermeld ziet, of als u vragen heeft over de hieronder gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op.

LICENTIE EN TOEGANG TOT WEBSITE 

TradingHighway.com verleent u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de pagina’s binnen de website en de inhoud die op die pagina’s is opgenomen, te bekijken, te bookmarken, te downloaden en af ​​te drukken, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en vertoning. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, betalen, repareren en onderhouden van alle apparatuur, telefoonlijnen en ander materiaal dat u nodig heeft om toegang te krijgen tot de website en de pagina’s binnen de website die uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden mogen worden gebruikt . U mag pagina’s, inhoud, gegevens, informatie, software, producten of diensten verkregen van de Website niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen, tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming van TradingHighway.com heeft verkregen. TradingHighway.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elk gebruik van de Website te controleren. De Website is niet beschikbaar/bedoeld voor gebruik door personen onder de 13 jaar. Als u tussen de 13 en 18 jaar bent (of tussen 13 en de wettelijke meerderjarigheid in het land waar u woont), mag u de Website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en anderszins te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden met betrekking tot uw leeftijd.

REGISTRATIE EN GEBRUIKERSACCOUNTVERANTWOORDELIJKHEDEN

Om de Website of bepaalde delen ervan te gebruiken, kan het zijn dat u zich moet registreren voor een gebruikersaccount; in dit geval stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en als een minimumleeftijd vereist is om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount, verbindt u zich ertoe dat u ten minste de vereiste leeftijd heeft. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en dat u verantwoordelijk bent voor alle handelingen en/of nalatigheden die plaatsvinden onder het gezag van uw gebruikersnaam. U stemt ermee in om TradingHighway.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount, gebruikersnaam of wachtwoord. Door u te registreren voor een gebruikersaccount, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen aangebracht door TradingHighway.com die van tijd tot tijd worden gepubliceerd. TradingHighway.com behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaamrechten op elk moment, zonder kennisgeving, om welke reden dan ook te beëindigen, te beperken of op te schorten. U gaat ermee akkoord dat TradingHighway.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de website. De Website bevat beoordelingsdiensten of andere forums waarin u of derden beoordelingen kunnen plaatsen van ervaringen met het gebruik van diensten en/of producten of andere inhoud, berichten, materialen, video’s of andere items op de Website (gezamenlijk “Gebruikersdomeinen”) . U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Gebruikersdomeinen en gebruikt deze op eigen risico.

Door gebruik te maken van gebruikersgebieden, stemt u er uitdrukkelijk mee in om geen van de volgende zaken te posten, uploaden naar, verzenden, distribueren, opslaan, creëren of anderszins publiceren via de site: berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, code of ander materiaal (“Gebruikersbijdragen”) die onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, inbreukmakend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of frauduleus zijn of anderszins verwerpelijk; Gebruikersbijdragen over producten of diensten aangeboden door uw huidige werkgever of door directe concurrenten van uw huidige werkgever; Gebruikersbijdragen die een strafbaar feit zouden vormen, aanmoedigen of instructies geven voor een strafbaar feit, de rechten van een partij zouden schenden, of anderszins aansprakelijkheid zouden creëren of in strijd zouden zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de voorschriften van de VS Securities and Exchange Commission (SEC) of enige regels van een effectenbeurs; Gebruikersbijdrage die een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij kan schenden of misbruiken; Gebruikersbijdrage die zich voordoet als een persoon of entiteit of op een andere manier uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt, inclusief TradingHighway.com; Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties, wedstrijden, loterijen of verzoeken; Privé-informatie van een derde partij; Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden; Gebruikersbijdrage die geen verband houdt met het onderwerp van de gebruikersruimte(s) waarin een dergelijke gebruikersbijdrage wordt geplaatst; of Gebruikersbijdrage of links naar inhoud die, naar het uitsluitend oordeel van TradingHighway.com, (a) in strijd is met de voorgaande subsecties hierin, (b) verwerpelijk is, (c) een andere persoon beperkt of verhindert om de Gebruikersgebieden te gebruiken of ervan te genieten of de Website, of (d) kan TradingHighway.com of zijn gelieerde ondernemingen of zijn gebruikers blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

ANDERE GEKOPPELDE SITES

Met het plaatsen van links naar andere sites garandeert, keurt of onderschrijft TradingHighway.com de informatie of producten die beschikbaar zijn op deze sites niet, noch duidt een link enige associatie met of goedkeuring door de gelinkte site aan TradingHighway.com aan. TradingHighway.com beheert of controleert de informatie, producten en/of diensten die op externe sites te vinden zijn niet en is er niet verantwoordelijk voor, tenzij uitdrukkelijk vermeld op een dergelijke externe site. Evenmin vertegenwoordigen of onderschrijven dergelijke links de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, producten en/of diensten die op of via externe sites worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, bewijs van eigendoms- of alleenrecht of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico bij uw gebruik van externe sites.

VERKLARING INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merktekens die op de website verschijnen zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TradingHighway.com. De handelsmerken van TradingHighway.com mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of die TradingHighway.com in diskrediet kan brengen of in diskrediet brengt. 

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audioclips, logo’s, knoppen, afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties, software, pictogrammen, prikborden, chat, html-codes, xml-codes en andere oorspronkelijk Inhoud (gezamenlijk de “Inhoud”) is eigendom van TradingHighway.com of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Niets op de website verleent u een licentie of ander recht op het intellectuele eigendom van TradingHighway.com of op het intellectuele eigendom van een derde partij. U mag de gegevens of inhoud op de website niet kopiëren, wijzigen, distribueren, weergeven, reproduceren of opnieuw publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TradingHighway.com. 

Elke gebruikersbijdrage, inclusief maar niet beperkt tot servicebeoordelingen, productbeoordelingen, door gebruiker gegenereerde content en financiële gegevens, chats, forumberichten en/of andere dergelijke inhoud die u op de website plaatst, wordt beschouwd als niet- vertrouwelijk en zonder eigendom. Door een gebruikersbijdrage op de website te plaatsen, verleent u TradingHighway.com en zijn gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en elk van hun en TradingHighway.com’s licentiehouders of opvolgers, en wijst u een oneindig, royaltyvrij en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke Gebruikersbijdragen te reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, in sublicentie te geven, er afgeleide werken van te maken, te overdragen en te verkopen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen bezit of beheert, inclusief het recht om dergelijke Gebruikersbijdragen in licentie te geven, en dat al uw Gebruikersbijdragen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

DISCLAIMERS

Zie de algemene voorwaarden van TradingHighway.com voor van toepassing zijnde disclaimers, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen. 

PRIVACYBELEID

TradingHighway.com doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te beschermen. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

VRIJWARING

U stemt ermee in TradingHighway.com, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, managers, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, inclusief honoraria en kosten van advocaten , voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de website, elke gebruikersbijdrage die u plaatst, opslaat of anderszins verzendt in of via de website, uw schending van de rechten van een derde partij, elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige schending van de verklaringen, garanties en convenanten die hierin door u zijn gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT

U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle services die hieronder worden aangeboden, vallen onder en in overeenstemming met de wetgeving van de staat Israël.

DIVERSEN

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal die bepaling (voor zover ongeldig of niet-afdwingbaar) worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoeling van TradingHighway.com te reflecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

Het niet aandringen op of afdwingen van een strikte uitvoering van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door TradingHighway.com, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht, en alle dergelijke bepalingen en rechten blijven volledig van kracht. 

U stemt ermee in dat elke claim of rechtsvordering die u heeft met betrekking tot de Website of haar diensten moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, anders wordt een dergelijke claim of rechtsvordering voor altijd uitgesloten, zonder rekening te houden met eventuele tegenstrijdige wetgeving.  De gebruiksvoorwaarden, samen met het privacybeleid en de algemene voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen u en TradingHighway.com met betrekking tot het onderwerp hierin. Bij uw gebruik van de website verklaart en garandeert u hierbij dat u niet hebt vertrouwd op enige andere verklaringen, beloften, verklaringen of garanties van TradingHighway.com, behalve die uitdrukkelijk hierin uiteengezet, samen met het privacybeleid en de algemene openbaarmakingen.